image

Отац Далибор Мидић

  • Четврта парохија
  • 066/82-00-910
  • midicpop018@gmail.com

Надлежност:

  • УЛИЦЕ: Николе Коперника(сви парни бројеви 2-46), Сремска(парни бројеви), Хомољска (од 1-7 и од 2-10), Бледска (од 1-7 и од 2-8), Врањанска (од 1-15 и од 2-14), Сићевачка, Бул. Зорана Ђин. 33-117, Д.Цветковића од (28-62а и 17-79), Љ. Гаја, др. Милутина Ивковића, Пастерова,Рентгенова.