Литија и сечење колача Свети цар Кoнстантин и Јелена