Отац Небојша Оровић

УЛИЦЕ У ПАРОХИЈИ:

Бранка Крсмановића (од 1  – 27 и од  2 – 20), Благоја Паровића(oд 2-18), Булевар Немањића (од 17-33)