Отац Љубиша Марковић

УЛИЦЕ:

Булевар Немањића (од 59-87),  Византијски булевар(до2-22), Романијска, Електронска, Криве Ливаде, Криви Вир, Народних Хероја