Отац Мирослав Бошњак

УЛИЦЕ:

Николе Коперника(сви парни бројеви 2-46), Сремска(парни бројеви), Хомољска (од 1-7 и од 2-10), Бледска (од 1-7 и од 2-8), Врањанска (од 1-15  и од 2-14), Сићевачка, Бул. Зорана Ђин. 33-117, Д.Цветковића од (28-62а и 17-79), Љ. Гаја, др. Милутина Ивковића, Пастерова,Рентгенова.