Отац Стефан Цинцаревић

УЛИЦЕ:

Париске Комуне, Сремска (сви непарни бројеви), Бранка Крсмановића (од 29-59 и бр 22),Великотрнавска, Булевар Немањића( 48-56), Драгише Цветковића(64-74 и 81-91)