Свештеници

Archive

Отац Небојша Оровић

25. октобра 2020.

Отац Љубиша Марковић

25. октобра 2020.

Отац Бојан Крстић

25. октобра 2020.

Отац Мирослав Бошњак

25. октобра 2020.

Отац Дејан Арсић

25. октобра 2020.