Свештеници

Archive

Отац Небојша Оровић

25. октобра 2020.

Отац Дејан Јовановић

25. октобра 2020.

Отац Бојан Крстић

25. октобра 2020.

Отац Далибор Мидић

25. октобра 2020.

Отац Дејан Арсић

25. октобра 2020.